Phan, H. . (2021). Yazın beğendim sandalye düşünüyor değerli olduğu için. OJS Akademik Dergi - Demo, 2(2), 9–12. Geliş tarihi gönderen https://ojsdergi.com/demo/index.php/dergi/article/view/7