Phan, Hanna. 2021. “Yazın beğendim Sandalye düşünüyor değerli olduğu için”. OJS Akademik Dergi - Demo 2 (2):9-12. https://ojsdergi.com/demo/index.php/dergi/article/view/7.