Phan, H. . (2021) “Yazın beğendim sandalye düşünüyor değerli olduğu için”., OJS Akademik Dergi - Demo, 2(2), ss. 9–12. Erişim adresi: https://ojsdergi.com/demo/index.php/dergi/article/view/7 (Erişim: 1 Şubat 2023).