Brookes, S. . (2021) “Koştum telefonu sıla ışık dağılımı cesurca yaptı şafak ve hesap makinesi sevindi”., OJS Akademik Dergi - Demo, 2(2), ss. 21–28. Erişim adresi: https://ojsdergi.com/demo/index.php/dergi/article/view/8 (Erişim: 28 Eylül 2023).