Phan, H. . “Yazın beğendim Sandalye düşünüyor değerli olduğu için”. OJS Akademik Dergi - Demo, c. 2, sy 2, Ağustos 2021, ss. 9-12, https://ojsdergi.com/demo/index.php/dergi/article/view/7.