Brookes, S. . “Koştum Telefonu sıla ışık dağılımı Cesurca Yaptı şafak Ve Hesap Makinesi Sevindi”. OJS Akademik Dergi - Demo, c. 2, sy 2, Ağustos 2021, ss. 21-28, https://ojsdergi.com/demo/index.php/dergi/article/view/8.