Phan, Hanna. “Yazın beğendim Sandalye düşünüyor değerli olduğu için”. OJS Akademik Dergi - Demo 2, no. 2 (Ağustos 19, 2021): 9–12. Erişim Şubat 1, 2023. https://ojsdergi.com/demo/index.php/dergi/article/view/7.